beräkna bilförsäkring

Att skaffa en bilförsäkring kommer man aldrig undan, då det är reglerat enligt Svensk lag att alla bilar ska ha en sådan. Du måste ha åtminstone en trafikförsäkring som skyddar mot skador på andras fordon, annans egendom samt personskador. Utöver det kan du välja olika nivåer av skydd. Du kan välja halv eller helförsäkring samt olika tilläggsförsäkringar. Äger du en helt ny bil är både helförsäkring och olika tilläggsförsäkringar att rekommendera. Men är det en gammal skrotbil från nittonhundrafrösihjäl – kan det räcka med den minimala försäkringen.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !
 
Det viktigaste när du skaffar en bilförsäkring är att tänka igenom hur du tänker använda din bil och vilka risken den kan utsättas för. Därefter ska du beräkna din bilförsäkring. Detta kan du i viss mån göra själv. På de olika försäkringsbolagens hemsidor finns oftast utförlig information om hur de beräknar bilförsäkringar. Men du behöver inte göra dig det besväret då det finns gratis tjänster på nätet som gör detta automatsikt. 

Dels har de flesta försäkringsbolagen egna tjänster där du kan beräkna din bilförsäkring. Du fyller i önskemål om vad din bilförsäkring ska innehålla samt en del information som påvekrar försäkringspremiens storlek. Därefter får du ett prisförslag efter beräkning. 

Du kan dock göra detta ännu enklare. Det finns sidor på nätet som samlar ihop information som behövs från olika försäkringsbolag och beräknar din bilförsäkring samtidigt som beräkningarna från de olika försäkringsbolagen jämförs med varandra.

När du kommer in på sidan som gör beräkning av bilförsäkringar ombeds du knappa in en del information. Denna information är avgörande när du ska beräkna din bilförsäkring.

All information jämförs med insamlad statistik. Bland annat ska du skriva in hur många mil du beräknar köra med bilen per år (ju fler mil du kör, ju högre är risken att olycka sker), sedan hur gammal den person är som vanligen kör bilen och hur länge denne haft körkort (ju yngre föraren är och ju kortare tid denne haft körkort, ju större risk för olycka). Sedan knappar du in om du vill ha halvförsäkring eller helförsäkring och om du önskar tilläggsförsäkringar.

Något som också används för att beräkna din bilförsäkring är i vilket postnummer område du bor och vilken bilmodell du har och vilken årsmodell den är. 
Även detta jämförs med statistik. Ett postnummerområde där olyckor ofta sker ger dig dyrare försäkring. Bilmodeller som oftare råkar ut för olyckor likaså.
Därefter är det bara att trycka på beräkna och jämför så har du beräknat din bilförsäkring.