Bilförsäkring

När du köpt bil är det mycket viktigt att du ser till att du har en bildförsäkring från och med samma dag som ägarbytet sker. Detta är extra viktigt om du köper bilen från privatperson och ingen kunnig och flitig säljare informerar och hjälper till. (Också viktigt då risken att din bilförsäljare varken är kunnig eller flitig.)  Det är på slutänden alltid ditt eget ansvar att se till att du har bilförsäkring.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

En bilförsäkring finns i olika prisklassar med olika mycket skydd. Vanligen ser det ut som nedan.

Bilförsäkring – trafik
Täcker skador på andras fordon, egendom och personskador för de som färdas i fordonet. Detta är en obligatorisk bilförsäkring som sedan kan kompletteras med någon av nedanstående försäkringar.

Bilförsäkring – halv
Består av stöld, glas, brand och räddning. Det innebär att du får ersättning om fordonet stjäls, glas krossad eller om bilen börjar brinna. Den innebär även att du får bärgning till närmsta verkstad om bilen blir stående. Självrisk utkrävs alltid.

Bilförsäkring – hel
Utöver det grundskydd du får i en halvförsäkring får du här även ersättning för vagnskada. Det vill säga skador som är självförvållande, tex singelolycka.

Bilförsäkring – tillval
Sedan kan du även göra fler tillval som täcker hyrbil, full personskadeförsäkring, självriskreducering vid viltolycka med mera.

Bilförsäkring – premie
Vid tecknande av bilförsäkring bestäms kostnadsnivån av olika faktorer som utgår från ett så kallat premieklassindex som i bilregistret som är indelat i en skala från 1 till 9. Indexet är baserat på statistik över antal olyckor, stölder, singelolyckor och andra värden som hanteras av vägverket per antal inregistrerade fordon av samma typ. Indexet är utgångsläget för bilpremien.

En faktor som också spelar in är i vilket postnummerområde du bor o när du registrerat din bil. Om det förekommer många bilolyckor i det lokala område du bor i blir din försäkring automatiskt dyrare.

Sedan kommer de rent individuella faktorerna. Vem är du som står för bilens försäkring? Hur länge har du haft körkort? Hur gammal är du? Äger du ett garage? Vilken kringutrustning, motoreffekt och stöldskydd har din bil? Allt detta påverkar försäkringens pris.

Några tips:

  • Ta in första bästa bolag. Begär offert från flera och jämför.
  • Om du redan har flera försäkringar i ett bolag brukar du få rabatt om du även försäkrar bilen där.
  • Många bilmärken erbjuder egna försäkringar. Behöver inte betyda att de är billigare, men de är ett alternativ som bör kollas upp.