MC försäkring

En MC försäkring är i det stora hela det samma som en försäkring för bil. Från det att du blir ägare till en ny motorcykel ligger det på ditt ansvar att skaffa dig en MC försäkring. Hur denna ser ut och hur mycket den kostar är på många sätt upp till dig själv, men att du måste ha en är det lag på.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Det som allra minst måste ingå i din MC försäkring är trafikförsäkringen. Den måste du ha för att täcka personskador samt andras fordon och egendom i händelse av olycka. Men som motorcyklist är du i ännu högre grad än som bilist i behov av en bra försäkring då du är betydligt mer utsatt som motorcyklist.

MC försärking – halv
Här skyddas du från stöld, glasskador, brand och räddning. Det innebär att du får ersättning om motorcykeln stjäls, glas krossad eller om motorcykeln börjar brinna. Den innebär även att du får transport till närmsta verkstad om motorcykeln blir stående.

MC försäkring – hel
Denna del av MC försäkringen ger även ersättning för karosskador. Det vill säga skador som du själv åsamkat motorcykeln.

MC försäkring – tillval
Utöver ovanstående alternativ finns en uppsjö av olika tillval som kan vara bra att ha för att skydda mot stöld och skador under olika omständigheter. Här handlar allt om hur mycket du är redo att betala för tryggheten.

MC försäkring – premie
När du tecknar en bilförsäkring finns det många faktorer som avgör hur dyr din premie blir. Bilmärke, årsmodell, var du bor (och hur olycksdrabbat det området är) samt hur länge du själv haft körkort. Flera faktorer kan dra upp priset. När du tecknar MC försäkring är dessa krav än högre, då motorcykel statistiskt sett råkar ut för fler och mycket dyrare olyckor. En bil som kör av vägen kan i bästa fall endast bli lerig om däcken. En motorcykel som åker i diket klarar sig i stort sett aldrig utan skador. Även om föraren klarar sig helskinnad med hjälp av bra klädsel, kan motorcykeln få omfattande skador. Inte minst i lackeringen. Därför blir det ofta frekventa och stora omkostnader – vilket visar sig i höga försäkringspremier och självrisker.

Hur du sänker kostnaderna för din MC försäkring
Det finns några tips om hur du kan sänka kostnaderna för din MC försäkring.

  • Om du vet med dig att du kör ansvarsfullt och försiktigt, undviker att ge dig ut i halka och dåligt väder – kan du välja en försäkring med låg premie och hög självrisk. Då tar du själv ansvaret för att minimera risken för olycka.
  • Jämför olika försäkringsbolags erbjudanden.
  • Undersök om det försäkringsbolag du annars använder ger rabatt åt dig om du även skaffar MC försäkring hos dem.
  • Ställ av motorcykeln helt den del av året då du inte använder den, så behöver du heller inte betala premien för de månaderna.
  • Se till att motorcykeln står i garage så mycket som möjligt.