Moderna bilförsäkringar

Sverige har lag på att alla bilar ska ha försäkring. Detta är till som ett skydd och en trygghet för alla. När samtliga bilar har en grundförsäkring kan alla vara säkra på att om olyckan är framme finns en försäkring som täcker.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Den grundläggande försäkringen kallas trafikförsäkring och täcker personskador på samtliga inblandade samt andras fordon och egendom. Om du sedan vill försäkra skador på din egen bil måste du skaffa mer försäkring.

Moderna bilförsäkringar är ett försäkringsbolag där du kan teckna trafikförsäkring eller mer.

Moderna bilförsäkringar – halv
Moderna bilförsäkringar har en halvförsäkring som dels innehåller den lagstadgade trafikförsäkringen. Utöver den får du även skydd mot

  • Stöldskada: ersättning när någon stjäl bilen eller saker från den.
  • Brandskada: när bilen börjar brinna eller elen kortsluts.
  • Glasskada: om rutan krossas eller får ett stenskott.
  • Maskinskada: om din bil får ett motorfel och fortfarande är relativt ny.
  • Räddning: om du blir stående och behöver bärgas från platsen.
  • Rättskydd: för att betala rättegångskostnader i samband med en rättstvist.

Moderna bilförsäkringar – hel
Moderna försäkringars helförsäkring innehåller dels trafikförsäkringen och dels allt som ingår i halvförsäkringen. Utöver detta får du med helförsäkringen även en vagnskadeförsäkring. Trafikförsäkringen täcker skador på andras bilar. En helförsäkring täcker även skador på egen bil.

Moderna bilförsäkringar – tillägg
Moderna försäkringar har även en del tilläggsförsäkringar som ska ge ett ännu större skydd beroende på dina behov.

Bland annat kan du teckna en tilläggsförsäkring som ger dig en hyrbil om du inte klarar dig utan bil.
Du kan även teckna trafikolycksfall och krishjälpsförsäkring. Om du eller någon av dina passagerare i samband med en trafikolycka drabbas psykiskt av det inträffade ger denna tilläggsförsäkring krishjälp av terapeut eller psykolog.

En annan tilläggsförsäkring är Assistnasförsäkringen. Den garanterar hjälp inom en timme vid exempelvis bensinstopp eller maskinfel.
Moderna bilförsäkringar erbjuder även tilläggsförsäkringen Kombi som är en kombination av Assistansförsäkringen och Hyrbilsförsäkringen samt utökat skydd vid uppsåtlig skadegörelse.

Moderna bilförsäkringars tilläggsförsäkringar har oftast ingen självrisk. Om du även har andra försäkringar hos Moderna försäkringar, ex. hemförsäkring, får du rabatt på dina tilläggsförsäkringar.

Storleken på Moderna försäkringars premie
Storleken på premien är till stora delar baserad på statistisk information. Exempelvis är det betydelsefullt vilket bilmärke bilen har eller modellen. Vissa bilmärken och modeller har större benägenhet att råka ut för trafikolyckor och bli försäkringsärenden. Det samma gäller din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.
Det måste vara du som äger bilen som står för försäkringen, annars gäller den inte.