Trygg hansa bilförsäkring

Enligt Svensk lag är du skyldig att inneha en bilförsäkring. Denna måste finnas från den dag du blir ägare av bilen. Även om förre ägaren haft en försäkring, slutar den gälla i det ögonblick ägarskapet går över. Du måste alltså själv se till att kontakta ett försäkringsbolag och teckna en försäkring. Trygg hansa är ett sådant försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkring. Här kan du dels teckna den grundförsäkring som alla måste ha, den s.k trafikförsäkringen.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Den är till för att alla som färdas i trafiken ska få ersättning, oavsett vems felet är. Dvs. om du råkar ut för en olycka, som du inte orsakat, måste du kunna känna dig trygg med att den som orsakade olyckan har en försäkring som täcker dina skador.

Men utöver det kan du teckna försäkringar som ger dig själv ersättning vid olycka – även om du själv är upphov till olyckan. Trygg hansa har följande bilförsäkringar att erbjuda.

Trygg hansa bilförsäkring – halv
Utöver trafikförsäkringen innehåller halvförsäkringen även ersättning för skador orsakade av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning i kablar och ledningar. Vidare glasruteskador samt ersättning vid stöld av bil och biltillbehör eller vid skador på bil och biltillbehör i samband med rån och inbrott.
Trygg hansas bilförsäkring – halv, innehåller även krisersättning där du kan få träffa terapeut eller psykolog 10 ggr om du i samband med olycka drabbas av psykisk ohälsa.

Halvförsäkringen innehåller även räddning, där du kan få ersättning för bärgning om du råkar ut för trafikolycka, stöld eller av annan orsak får driftsstopp.
Rättsskydd är en annan sak som ingår i Trygg hansas bilförsäkring – halv. Om det uppstår en tvist i samband med trafikolycka eller vid köp, reparation eller försäljning av fordonet – som går upp i domstol, får du ersättning för rättslig hjälp motsvarande max tre basbelopp.

Avslutningsvis innehåller Trygg hansas biloförsäkring – halv, ett drulletillägg. Skador som du själv åsamkar bilen på olika klumpiga sätt. Spiller ut något som förstör interiören, tappar bilnycklar, häller fel drivmedel i tanken eller råkar riva upp innertaket på bilen.

Trygg hansa bilförsäkring – hel
Trygg hansas bilförsäkring – hel innehåller inledningsvis deras halvförsäkring och därmed även trafikförsäkringen.
Det som sedan tillkommer när du tecknar Trygg hansas bilförsäkring – hel är vagnskadeförsäkring. Här får du ersättning för yttre skador på din bil om du krockar, råkar ut för skadegörelse eller skadar bilen av en ren olyckshändelse.

Vagnskadeförsäkringsdelen brukar ingå vid köp av ny bil, så Trygg hansa rekommenderar inledningsvis inte detta – utan är något man kan uppgradera till efter tre år.