Volvia bilförsäkring

Sverige har lag på att alla bilar måste vara försäkrade. Detta för att ingen trafikant ska bli ekonomiskt drabbad av när någon annan orsakat ens skador. Denna minimiförsäkring kallas trafikförsäkring.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Volvia bilförsäkring erbjuder en trafikförsäkring till bilar. Den ersätter skador som samtliga personer kan drabbas av i samband med en olycka som du orsakat. Den täcker även skador på andras egendom och fordon.

Denna försäkring måste finnas från dag ett. Om du köper din bil ny är det vanligt att försäljaren påminner och hjälper till att administrera anskaffandet. Framförallt om du köper i Svensk Volvohandel och väljer att teckna bilen hos Volvia bilförsäkringar. Men köper du bilen i begagnat skick måste du vara noga med att ha tecknat försäkringen direkt.

Volvia bilförsäkringar är ett försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkringar för volvobilar. Fördelarna att välja detta försäkringsbolag om du äger en Volvo är praktiska och administrativa. Som innehavare av ett Volvokort dras försäkringspremien automatiskt och i samband med reparation sköts allt det administrativa per automatik om detta sker vid en av Volvos 125 verkstäder i Sverige.

Volvia bilförsäkring anser dessutom att de genom att bara försäkra Volvobilar, minimerar riskerna – då volvobilar i allmänhet är ett säkrare bilmärke.

Volvia bilförsäkring har en halvförsäkring som ger ersättning vid stöld, brand, glasskador, maskinskador samt vid behov av räddning och rättsskydd. Maskinskadeföresäkringen gäller upp till 15 000 mil eller tills bilen är 8 år, förutsatt att Volvon är köpt i Svensk Volvohandel.

Volvia bilförsäkrings helförsäkring innehåller det skydd som trafikförsäkring och halvförsäkring ger – men utöver det även ersättning för plåtskador som uppstår i samband med kollision eller skadegörelse. Vid nyköp av Volvo ingår en vagnskadeförsäkring som varar i tre år, därefter får den tecknas på samma sätt som övrig försäkring.
Utöver detta har Volvia bilförsäkring olika tilläggsförsäkringar. Bland annat finns ett trygghetspaket som ska reducera din självrisk vid vagnskada utomlands.
Trygghetspaketet reducerar även självrisken då någon med vilje skadar din bil.

Volvias bilförsäkrings trygghetspaket garanterar även hyrbil i upp till 60 dagar om du blir stående utan bil. Om det sker utomlands täcker trygghetspaketet 45 dagar.

Det finns även självriskeliminering vid djurkollision som, men detta är en separat tilläggsförsäkring som Volvia bilförsäkringar erbjuder.

Volvia bilförsäkringar erbjuder även en tilläggsförsäkring som heter Volvia Care som vid trafikolycka ger privat specialistvård, operations- och inneliggandevård, eftervård samt rese- och logikostnader – allt i nödvändig och skälig omfattning.

Denna tilläggsförsäkring gäller för föraren av det försäkrade fordonet samt i detta fordon medföljande passagerare.