bilforsakringsguiden.se

Helförsäkring bil
Hem > Helförsäkring bil

Vad är en helförsäkring för bil?

Det som utmärker en helförsäkring från en halvförsäkring är att den inkluderar en vagnskadegaranti, vilket innebär att du får pengar för skador som din bil har fått till följd av exempelvis en trafikolycka, skadegörelse eller en oförutsedd händelse. Det är den mest omfattande bilförsäkring du kan teckna.

På försäkringsbolagets WaterCircles hemsida finns bra information som förklarar skillnaden mellan en halv- och en helförsäkring för bil ytterligare.

Vad ingår?

En helförsäkring för bil är en kombination av tre huvudtyper av försäkringar: trafikförsäkring, halvförsäkring och tilläggsförsäkringar. Tillsammans ger dem ett heltäckande skydd, men det går också att teckna enbart en trafikförsäkring eller en halvförsäkring.

Trafikförsäkring

Detta är en obligatorisk försäkring för alla fordon som används i trafik. Den täcker skador som du orsakar på andra personer och deras egendom. Däremot täcker den inte skador på din egen bil. Ingår i både halv- och helförsäkring.

Halvförsäkring

Denna del av helförsäkringen täcker bland annat följande:

 • Stöld: Om bilen blir stulen.
 • Brand: Skador på bilen som orsakas av brand.
 • Glas: Reparation eller byte av bilglas, som till exempel vindrutan.
 • Räddning: Kostnader för assistans om bilen behöver bärgas.
 • Rättsskydd: Ekonomisk hjälp med juridiska kostnader om du hamnar i en tvist som rör bilen.
 • Skadegörelse: Skador på bilen på grund av vandalism.

Tilläggsförsäkringar

Detta är den del som skiljer en halv- och en helförsäkring åt. De extra skydden kan variera mellan olika försäkringsbolag, men de inkluderar ofta:

 • Allriskförsäkring (drulle): Täcker vissa plötsliga och oförutsedda skador, som till exempel om du tankar fel bränsle eller tappar något på bilen.
 • Vagnskadeförsäkring: Täcker skador på din egen bil vid trafikolyckor, omkullkörning, kollision med djur och liknande.

Notera att villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag, så det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant. Se till att jämföra bilförsäkring innan du väljer vad du ska teckna – det viktigaste är inte vilken som är billigast, utan vilken som passar din bil och din körning.

Helförsäkring - för dig utan vagnskadegaranti

En helförsäkring behövs inte alltid. Om du kör en ny bil som har kvar sin vagnskadegaranti räcker det med en halvförsäkring – eller en trafikförsäkring (beroende på hur riskbenägen du är). Vagnskadegarantin för nya bilar varierar beroende på biltillverkare och kan variera från 2 till 7 år. Generellt sett brukar de flesta nya bilar ha en vagnskadegaranti på minst 3 år.

Observera att vissa kan ha begränsningar i vad garantin täcker eller krav på regelbunden service för att garantin ska vara giltig. Denna information bör framgå i köpeavtalet eller i tillverkarens garantivillkor.

För dig med företagsbil

För dig som driver företag och har en bil i företagets namn, finns det specifika försäkringslösningar som ser till att din företagsbil får rätt skydd. Hur skyddet ser ut kan skilja sig från försäkringar för privatägda bilar.

Att skydda företagets tillgångar är avgörande. Med en företagsbil-försäkring kan du vara säker på att ditt företags fordon är skyddat mot oväntade händelser, oavsett om det är en liten skada eller en allvarlig kollision.

Fler sätt att skydda bilen

Förutom att teckna en lämplig bilförsäkring finns det flera andra åtgärder du kan vidta för att skydda din bil mot skada, stöld och andra risker. Genom att kombinera dessa metoder med din bilförsäkring kan du maximera skyddet för ditt fordon.

 • Mekaniska larm och startspärrar är effektiva sätt att avskräcka potentiella tjuvar.
 • Regelbunden underhåll och service av din bil minskar risken för oväntade mekaniska problem. Byt olja, kontrollera bromsar och se till att däcken är i gott skick regelbundet.
 • Parkera säkert! Försök att alltid parkera på välbelysta platser eller i bevakade garage.
 • Skydda bilen från solens skadliga strålar genom att använda solskydd, bilöverdrag eller parkera bilen i skuggan. Detta förhindrar att interiören bleks eller att lacken skadas.